Zalety i wady studni głebinowych

Zalety i wady studni głebinowych

Zalety i wady studni głebinowych

Możliwość komentowania Zalety i wady studni głebinowych została wyłączona

Studnia głębinowa to wywiercony otwór sięgający do warstw wodonośnych gruntu umożliwiający pobór wody dla potrzeb gospodarstwa domowego lub działalności gospodarczej. Głębokość studni głębinowych często przekracza 10 metrów, dzięki czemu woda jest wysokiej jakości. Niestety w przypadku studni o głębokości (Więcej o studniach) powyżej 7-8 metrów niemożliwe jest dostarczenie wody na powierzchnię bez umieszczenia głębinowej pompy tłoczącej.

Zalety studni głębinowych

Studnie głębinowe posiadają wiele zalet. Przede wszystkim dostrzegalny jest aspekt ekonomiczny. Budowa studni to inwestycja długoterminowa, gdyż jej utrzymanie wiąże się z niewielkimi wydatkami związanymi z zasilaniem pompy głębinowej. Koszty w porównaniu z miejskimi wodociągami są o wiele niższe. Niezależnie od lokalizacji miejskiej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej dzięki studniom właściciel może doprowadzić wodę do swojej posesji. Takie źródło wody jest zupełnie niezależne od ewentualnego braku wody spowodowanego uszkodzeniami lub konserwacją miejskich rur. Właściciel nie musi przejmować się także zmianami cen wody. Dzięki pobieraniu wody z poziomu wodonośnego woda po dotarciu do kranu jest niezwykle wysokiej jakości. 

Wady studni głębinowych

Studnie głębinowe pomimo wielu zalet nie są pozbawione wad. Pierwszą z nich, widoczną już na etapie projektu jest koszt budowy. W związku z głębokością trzeba zastosować specjalistyczne metoda drążenia/kopania oraz montażu instalacji. W porównaniu do studni płytkich koszt może być o wiele większy. Ponadto projekt budowy studni musi spełniać wymagania zawarte w prawie, które określają minimalne odległości od granic działki, rowów przydrożnych, czy wybiegów dla zwierząt. Zdarzają się lokalizacje, w których woda zawiera duże zawartości żelaza, manganu oraz innych szkodliwych i uciążliwych pierwiastków chemicznych. W takim przypadku czerpanie wody może być niemożliwe, lub wiąże się z koniecznością budowy drogiej stacji uzdatniania wody. Gdy nie ma dostępu do kanalizacji miejskiej problemem może okazać się także konieczność wybudowania szamba do magazynowania i wywozu ścieków. 

Przy współpracy: https://www.geofizyka.pl/pl/

Back to Top